โค้ช “ครูผู้สร้างคน” หนึ่งกำลังที่สำคัญของชัยชนะ

โค้ชคือคนที่คอยดูแล ควบคุม และคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของนักกีฬา คอยวิเคราะห์ทั้งในด้านการแข่งขัน และเส้นทางที่จะก้าวไปสู่ชัยชนะ การวางแผนกลยุทธ์การเล่นที่จะทำให้นักกีฬามีทักษะและไหวพริบในการแข่งขัน รวมทั้งคอยเฝ้าดูและคอยให้คำแนะนำในขั้นตอนการฝึกและปฏิบัติ  คนที่ถูกเรียกว่าโค้ชในปัจจุบัน อาจไม่ใช่ผู้ที่ให้คำแนะนำและฝึกทักษะเกี่ยวกับนักกีฬาเพียงอย่างเดียว แต่คำว่าโค้ชในปัจจุบันนั้นตีวงกว้างแพร่ขยายออกไป ผู้ที่ให้คำแนะนำในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือผู้ที่ให้การสอนในปัจจุบันสามารถเรียกว่าโค้ชได้ ทั้งบริษัทใหญ่และเล็กในปัจจุบัน ต่างต้องการให้พนักงานของตนเองมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อการทำงานที่มีคุณภาพและได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นส่วนสำคัญอันดับต้น ๆ ที่เหล่านักบริหารงัดกลยุทธ์เหล่านี้ออกมาใช้ โดยการจ้างโค้ชหรือครู มาให้คำแนะนำ…

Continue Reading →