โค้ช “ครูผู้สร้างคน” หนึ่งกำลังที่สำคัญของชัยชนะ

โค้ชคือคนที่คอยดูแล ควบคุม และคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของนักกีฬา คอยวิเคราะห์ทั้งในด้านการแข่งขัน และเส้นทางที่จะก้าวไปสู่ชัยชนะ การวางแผนกลยุทธ์การเล่นที่จะทำให้นักกีฬามีทักษะและไหวพริบในการแข่งขัน รวมทั้งคอยเฝ้าดูและคอยให้คำแนะนำในขั้นตอนการฝึกและปฏิบัติ 

คนที่ถูกเรียกว่าโค้ชในปัจจุบัน อาจไม่ใช่ผู้ที่ให้คำแนะนำและฝึกทักษะเกี่ยวกับนักกีฬาเพียงอย่างเดียว แต่คำว่าโค้ชในปัจจุบันนั้นตีวงกว้างแพร่ขยายออกไป ผู้ที่ให้คำแนะนำในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือผู้ที่ให้การสอนในปัจจุบันสามารถเรียกว่าโค้ชได้

ทั้งบริษัทใหญ่และเล็กในปัจจุบัน ต่างต้องการให้พนักงานของตนเองมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อการทำงานที่มีคุณภาพและได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นส่วนสำคัญอันดับต้น ๆ ที่เหล่านักบริหารงัดกลยุทธ์เหล่านี้ออกมาใช้ โดยการจ้างโค้ชหรือครู มาให้คำแนะนำ อาทิเช่นการพูดให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปลุกใจให้ทำงานเป็นทีมเวิร์ค การปลุกใจให้พนักงานในบริษัทของตนสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน หรือแม้แต่การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะเฉพาะทาง เราต่างเรียกผู้ให้คำแนะนำนี้ว่าโค้ชทั้งสิ้น

อาชีพโค้ชนั้นสำคัญอย่างมากกับธุรกิจกีฬา โค้ชสามารถชี้วัดได้ว่านักกีฬาจะชนะการแข่งขันได้หรือไม่ นักกีฬาที่พร้อมทั้งความสามารถและความมุ่งมั่นตั้งใจสามารถก้าวไปสู่เส้นชัยได้ไม่ยาก แต่เรื่องนั้นจะมีอุปสรรคทันทีถ้าหากว่ามีโค้ชที่ไม่ได้ประสิทธิภาพ แต่ในขณะเดียวกันนักกีฬาที่มุ่งมั่นแต่ยังขาดทักษะความพร้อมสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และตัวโค้ชเองมองเห็นความบกพร่องเหล่านั้นและเติมเต็มศักยภาพของนักกีฬา ก็สามารถพานักกีฬาเหล่านั้นไปสู่เส้นชัยได้อย่างง่ายดาย 

รัฐบาลเองมีงบประมาณจำนวนมหาศาลเพื่อสนับสนุนกีฬา จะเห็นได้ว่านักกีฬาของไทยมีความสามารถไม่น้อยกว่านักกีฬาชาติอื่น ๆ การแข่งกีฬาไม่ใช่แค่การร่วมแข่งขันในเกมกีฬาใหญ่ ๆ เท่านั้น แต่ยังหมายถึงการสร้างสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศด้วย เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งธุรกิจการค้า เศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว อีกทั้งนักกีฬาทีมชาติของเรายังได้มีโอกาสได้ออกไปแข่งขันกีฬานอกประเทศ เก็บตัวพัฒนาทักษะในต่างประเทศ เป็นการเปิดหูเปิดตา รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้ง

โค้ชที่ดีเป็นอย่างไร เป็นเรื่องที่พูดได้ยากเหมือนกับตอบว่าคนดีเป็นยังไง สิ่งนั้นล้วนแล้วแต่นิสัย เทคนิคและวิธีของแต่ละท่าน ที่จะงัดกลยุทธ์เหล่านั้นออกมาใช้ แต่สิ่งหนึ่งที่น่านับถือของการเป็นโค้ชก็คือโค้ชเหมือนครู ครูที่มีหน้าที่ส่งลูกศิษย์ให้ไปถึงฝั่งฝันเหมือนกับเรือจ้าง โค้ชเองก็เช่นกัน การทำให้นักกีฬาในทีมได้เหรียญ ความภูมิใจ และได้ชัยชนะกลับบ้าน ก็เป็นความภาคภูมิใจของโค้ชเช่นกัน 

โค้ชจึงแบกภาระอันยิ่งใหญ่เอาไว้ นั่นคือความหวังของคนในชาติ ความสุขจากการได้ดูกีฬา และการได้รับชัยชนะ 

เครดิตภาพ : https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5-%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1-%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2-4544858/